Miasto i Gmina Solec Kujawski

           

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 20 stycznia do 6 kwietnia 2016 roku udokumentowana protokołem z dnia 6 kwietnia 2016 roku.

           

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy według ramowej tematyki kontroli.

 

Okres objęty kontrolą: od 1.01.2014 r.  do 30.09.2015 r.

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 maja 2016 roku skierowane do kierownika jednostki.

 

Zastrzeżenia do powyższego wystąpienia wniesiono pismem z dnia 6.06.2016 r., które rozpatrzone zostało przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 15.06.2016 r.

 

Uchwała Nr XV/38/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy