Uchwała Nr XXVIII/49/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XV/123/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok i zwolnień w tym podatku.