Uchwała Nr 9/III/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wezwania Powiatu Sępoleńskiego do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego.