Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski

 

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 4 grudnia do 19 grudnia 2014 roku udokumentowana protokołem z dnia 19 grudnia 2014 r.

           

Przedmiot kontroli: Kontrola sprawdzająca gospodarki finansowej

 

Zakres kontroli: Wykonanie zaleceń pokontrolnych przesłanych przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pismem nr RIO-KF-4104-3/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku.

 

Okres objęty kontrolą: 2013 rok do dnia kontroli

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 grudnia 2014 roku skierowane do kierownika jednostki.