Urząd Miasta i Gminy Janikowo

           

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 17 czerwca do 19 sierpnia 2014 roku udokumentowana protokołem z dnia 19 sierpnia 2014 roku.

           

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy według ramowej tematyki kontroli.

 

Okres objęty kontrolą: od 1.01.2013 t. do 31.03.2014 r.

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 października 2014 roku skierowane do kierownika jednostki.