Uchwała Nr IV/9/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia  5 lutego 2014 roku w sprawie wezwania Gminy Raciążek do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego.