Urząd Gminy Bobrowniki

 

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 18 listopada do 27 listopada 2013 roku udokumentowana protokółem z dnia 27 listopada 2013 roku

 

Przedmiot kontroli: Kontrola sprawdzająca gospodarki finansowej

 

Zakres kontroli: Wykonanie zaleceń pokontrolnych przesłanych przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pismem nr RIO-KF-4104-29/2012 z dnia 25 września 2012 r.

 

Okres objęty kontrolą: 2012 rok oraz 2013 rok do dnia kontroli

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 grudnia 2013 roku skierowane do kierownika jednostki