Uchwała Nr 4/Kr/2013 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim w sprawie absolutorium dla Burmistrza Janowca Wielkopolskiego za 2012 rok.