Uchwała Nr 19/Kr/2013 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bydgoszcz w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Bydgoszczy za 2012 rok.