Uchwała Nr 18/Kr/2013 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Drzycim w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drzycim za 2012 rok.