Uchwała Nr 13/Kr/2013 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie absolutorium dla Burmistrza Świecia za 2012 rok.