Uchwała Nr 2/Kr/2013 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim za 2012 rok.