Uchwała Nr 1/Kr/2013 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kamienia Krajeńskiego za 2012 rok.