Ogłoszenie z dnia 15 marca 2023 r. o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy