Uchwała Nr 15/Kd/2023 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Aleksandrów Kujawski.