Uchwała Nr 17/Kd/2023 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Raciążek