Uchwała Nr 16/Kd/2023 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2023 roku sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żnin