Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni

 

Kontrola problemowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 15 grudnia 2022 r. do dnia 22 grudnia 2022 r udokumentowana protokołem z dnia 28 grudnia 2022 r.

           

Zakres kontroli: Kontrola problemowa gospodarki finansowej

 

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 lutego 2023 r. skierowane do kierownika jednostki.