Uchwała Nr 6/D/2023 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Toruńskiego