Uchwała Nr 1/K/2023 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Gniewkowo