Uchwała Nr 1/D/2023 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 rok