Uchwała Nr 2/D/2023 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2023 r.