Uchwała Nr 5/D/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Brześć Kujawski na 2023 rok