Uchwała Nr 2/WPF/2022 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość na lata 2023-2034