Uchwała Nr 8/WPF/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogowo na lata 2023-2032.