Uchwała Nr 3/WPF/2022 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo