Uchwała Nr 2/P/2022 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2023 rok