Uchwała Nr 1/P/2022 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbójno na 2023 rok