Uchwała Nr 8/P/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rogowo na 2023 r.