Uchwała Nr 5/P/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sośno na 2023 r.