Uchwała Nr 2/P/2022 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 r.