Uchwała Nr 1/P/2022 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2023 r.