Uchwała Nr 2/P/2021 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Włocławek na 2022 r.