Uchwała Nr 1/P/2021 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na 2022 rok