Uchwała Nr 1/P/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Baruchowo na 2022 rok