Uchwała Nr 9/P/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Powiatu Wąbrzeskiego