Uchwała Nr 3/P/2021 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Janikowo na 2022 rok