Uchwała Nr 7/P/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Świecie nad Osą na 2022 rok