Uchwała Nr 10/P/2021 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sośno na 2022 r.