Uchwała Nr 8/P/2021 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Złotniki Kujawskie na 2022 r.