Uchwała Nr 7/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2022-2035