Uchwała Nr 1/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim na lata 2022 – 2030