Uchwała Nr 5/K/2021 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Osielsko w 2021 r.