Uchwała Nr 1/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2022-2028