Uchwała Nr 1/P/2021 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sępoleńskiego na 2022 r.