Uchwała Nr 2/P/2021 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2022 r.