Uchwała Nr 1/Dpr/2021 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sępoleńskiego na 2022 r.