Powiatowe Centrum Obsługi w Brodnicy

 

Kontrola problemowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 30 sierpnia 2021 r. do 7 września 2021 r. udokumentowana protokołem z dnia 7 września 2021 r.

           

Zakres kontroli: Kontrola problemowa gospodarki finansowej w zakresie: przestrzegania kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych, sprawozdawczości oraz zamówień publicznych.

 

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do dnia kontroli

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 października 2021 r. skierowane do kierownika jednostki.