Uchwała Nr 23/O/2021 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 września 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji komunalnych przez Gminę Brześć Kujawski