Zarządzenie Nr 7/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające zarządzenia w sprawie obradowania w zdalnym trybie Kolegium i Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.